DAVČNO SVETOVALNA ZBORNICA SLOVENIJE

Parmova ulica 53, 1000 LjubljanaPredsednik: mag. Ivan Simič.

 

Člani upravnega odbora:

 

1.     mag. Ivan Simič

2.     Petra Mlakar

3.     mag. Anita Avbar Salopek,

4.     mag. Darja Prebil in

5.     mag. Nuška Martini

 

Člani nadzornega odbora:

 

1.     mag. Danica Kos,

2.     Barbara Novak in

3.     Elizabeta Ambrožič.

 

Člani častnega razsodišča:

 

1.      mag. Tanja Kaltnekar,

2.      mag. Božena Macarol in

3.      Amalija Lukner.