DAVČNO SVETOVALNA ZBORNICA SLOVENIJE

Parmova ulica 53, 1000 LjubljanaPresident: M.Sc. Ivan Simič

 

Board members:

 

1.     Petra Mlakar

2.    M.Sc. Anita Avbar Salopek,

3.    M.Sc. Igor Angelovski and

4.    Edita Golob

 

Supervisory Board members:

 

1.     Mitja Lukner,

2.    Anica Horvat and

3.    M.Sc. Katarina Ložar.

 

Members of the Honorary Tribunal:

 

1.     Dr. Helena Devetak,

2.    M.Sc. Sabina Lamut in

3.    M.Sc. Darja Prebil.