DAVČNO SVETOVALNA ZBORNICA SLOVENIJE

Parmova ulica 53, 1000 LjubljanaPresident: M.Sc. Ivan Simič

 

Board members:

 

1.     Petra Mlakar

2.    M.Sc. Anita Avbar Salopek,

3.    M.Sc. Igor Angelovski and

4.    M.Sc. Darja Prebil.

 

Supervisory Board members:

 

1.     M.Sc. Danica Kos,

2.    Barbara Novak in

3.    Elizabeta Ambrožič.

 

Members of the Honorary Tribunal:

 

1.     M.Sc. Tanja Kaltnekar,

2.    M.Sc. Božena Macarol in

3.    Amalija Lukner.