Statut DSZS   External link opens in new tab or window

 

 Pravilnik o licenci davčnega svetovalca  External link opens in new tab or window

 

 Kodeks poklicne etike davčnih svetovalcev  External link opens in new tab or window

 

 Pravilnik o davčno svetovalni tarifi  External link opens in new tab or window

 

 Disciplinski pravilnik External link opens in new tab or window

 

 Pravilnik o volitvah predsednika in članov organov External link opens in new tab or window

 

  Pravilnik o opravljanju izpita za davčnega svetovalca External link opens in new tab or window