Statut DSZS  

 

 Pravilnik o licenci davčnega svetovalca  

 

 Kodeks poklicne etike davčnih svetovalcev 

 

 Pravilnik o davčno svetovalni tarifi  

 

 Disciplinski pravilnik

 

 Pravilnik o volitvah predsednika in članov organov

 

  Pravilnik o opravljanju izpita za davčnega svetovalca